Jak poznat nelegální automat?

Je možné rozlišit několik hracích přístrojů provozovaných bez povolení Ministerstva financí.

Kvízové hrací automaty

Jedná se o nový typ hazardního přístroje (kvízomaty, slevostroje, quizardy atd.), na kterém se neodehrává klasická hra s válci, ale jedná se o systém kvízových otázek s větší či menší mírou hazardu (náhody). Provozovatelé těchto systémů tvrdí, že nejde o hazard, Ministerstvo financí však tvrdí opak. Kvízové hrací automaty je možné poznat jednoduše - na první pohled vypadají jako normální automaty, nicméně během hry se objevují banální otázky, na které občas není třeba ani odpovídat. Nahlašujte tyto přístroje, ať si s nimi Celní správa může poradit.

Kvízomat. (Zdroj: ČTK Zehl Igor)

Klasické nelegální herny

Některé nelegální herny na první pohled není možné rozlišit od legálních heren. Nacházejí se v nich klasické hrací přístroje. Zásadní rozdíl oproti legálním hernám spočívá v tom, že hrací přístroje jsou provozovány bez povolení Ministerstva financí. Rozlišit legální herny od nelegálních lze jednoduše díky této Mapě hazardu.

Soukromé kluby

Tyto nelegální herny jsou specifickým druhem klasických nelegálních heren. Charakteristickým rysem těchto heren je obtížný přístup doprovázen různými kontrolními mechanismy. Neznámému hráči je nejčastěji odepřen přístup do herny s vysvětlením, že se jedná o soukromý klub či soukromou akci. Ve skutečnosti je přístup hráčů do herny podrobně kontrolován a ověřován.

Spolky a svěřenské fondy

Nelegální hazard je provozován rovněž formou spolků. Podmínkou hry je registrace do spolku a všechny prostředky, které hráč vloží do hracích přístrojů, jsou zde uváděné jako „dary“. Jedná se samozřejmě o nesmyslnou snahu obcházení zákona a po četných celních či policejních raziích se tato forma nelegálního hazardu objevuje již spíše výjimečně.

Nelegální internetový hazard

Některé herny obsahují hrací přístroje, které jsou připojené k internetu. Obsluha těchto heren tvrdí, že neprovozují hazard, ale poskytují připojení k internetu. Ve skutečnosti se ovšem jedná o obcházení zákona a navíc seznam legálních internetových provozovatelů hazardu zveřejňuje na svých stránkách Ministerstvo financí. Ostatní provozovatelé jsou opět nelegální.

Za pomoc při potírání nelegálního hazardu moc děkujeme.

Nahlásit nelegální automat